*Mô tả công việc.
– Code theo yêu cầu của người hướng dẫn
– Tìm hiểu công nghệ theo yêu cầu của người hướng dẫn
Báo cáo công việc theo lịch đã thống nhất với người hướng dẫn
*Yêu cầu công việc.

– Là sinh viên các năm cuối hoặc mới ra trường theo học các ngành có liên quan
– Có khả năng lập trình PHP
– Yêu thích công việc lập trình
– Chăm chỉ, nhiệt huyết, có kỹ năng quản lý công việc tốt
– Có khả năng làm việc teamwork
*Quyền lợi.
– Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, sáng tạo.
– Hưởng trợ cấp thực tập.
– Khi làm việc theo dự án các bạn sẽ nhận được lương theo dự án.
– Được đạo tạo thông qua các dự án để trở thành developer. Vận dụng những kiến thức đã học vào làm những dự án thực tế.
– Phát triển kỹ năng làm việc và kỹ năng sống thông qua làm việc và sinh hoạt văn hóa tại công ty.
– Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty